Renovatie

Kitwerk heeft niet het eeuwige leven en is dus na een aantal jaren aan renovatie toe. Vertoont uw kitwerk slijtage (scheuren, afbrokkelen), schimmelvorming of verkleuring? De Graaf Kittechnieken is op de hoogte van de nieuwste materialen en technieken en neemt graag de renovatie ter hand: van grote projecten, bv. de renovatie van het kitwerk in een bedrijvencomplex, tot de renovatie van het kitwerk in een keuken.