Betonkitwerk

Het afkitten van prefab-betonelementen gebeurt bij De Graaf Kittechnieken met de beste materialen, zodat het kitwerk lange tijd intact blijft. Denk bijvoorbeeld aan het afkitten van een kelder of van betonelementen in de woningbouw. Of denk aan betonkitwerk voor ophogingen ten behoeve van de infrastructuur. Alle werkzaamheden worden vakkundig door ons uitgevoerd volgens de richtlijnen van VCA en BRL.